top

POLITIKA PRÁCE S COOKIES

Politika práce s Cookies určuje pravidla uchovávání a přístup k informacím na zařízeních Uživatele pomocí souborů Cookie, společností Snap Outdoor Sp. z o. o se sídlem v Glivicích (44-141), ul. Bojkowska 92C, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Gliwicích, Polsko, X Hospodářské oddělení obchodního rejstříku pod číslem KRS 0000385760, DIČ: 648-275-38-00,IČO: 241948347.

I.Definice

Pro účely těchto podmínek se používají následující definice:

 1. ADMINISTRÁTOR znamená Snap Outdoor Sp. z o.o. se sídlem v Glivicích (44-141), ul. Bojkowska 92C, Polsko zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Gliwicích, Polsko, X Hospodářské oddělení obchodního rejstříku pod číslem KRS 0000385760, DIČ: 648-275-38-00,IČO: 241948347, BDO 000002883, která provozuje webové stránky www.a8.cz a uchovává a získává přístup k informacím v zařízeních Uživatele.
 2. COOKIES jsou informační údaje, hlavně malé textové soubory, ukládané a uchovávané v zařízeních Uživatele. Soubory cookie nezpůsobují žádná poškození na zařízení, neobsahují viry, trojany ani jiné škodlivé software. Soubory cookie uchovávají informace spojené s konkrétním uživatelským zařízením a neinformují přímo o osobních údajích uživatele.
 3. VLASTNÍ COOKIES jsou Cookies umísťované Administrátorem, spojené s poskytováním služeb Administrátora elektronickou cestou prostřednictvím Portálu.
 4. COOKIES TŘETÍCH STRAN jsou Cookies umísťované partnery Administrátora prostřednictvím internetové stránky Portálu.
 5. PORTÁL znamená internetovou stránku nebo aplikaci, na které Administrátor vede internetový portál, fungující s doménou http://8a.cz/
 6. ZAŘÍZENÍ je elektronické zařízení prostřednictvím kterého má Uživatel přístup do Portálu.
 7. UŽIVATEL je návštěvník Portálu.

II. Druhy používaných Cookies

 1. Cookies, používané Administrátorem, jsou bezpečné pro Zařízení Uživatele. Zejména nelze touto cestou infikovat Zařízení Uživatelů viry, nežádoucím nebo škodlivým softwarem. Tyto soubory umožňují identifikovat uživatelský software a přizpůsobit Portál individuálním požadavkům každého Uživatele. Informace, kterou uchovává soubor Cookie, nebo přístup k této informaci nezpůsobuje konfigurační změny v Zařízení koncového uživatele ani v softwaru instalovaném na tomto zařízení. Cookies obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, dobu uchovávaní na Zařízení a stupeň důležitosti.
 2. Administrátor používá dva typy souborů cookies:
  • Dočasné cookies: ty se uchovávají v zařízení Uživatele a zůstávají tam dokud nezavřete svůj prohlížeč. Zapsané údaje se pak trvale odstraní z paměti Zařízení. Mechanismus dočasných cookies neumožňuje získávání jakýchkoliv osobních údajů ani žádných utajovaných informací ze Zařízení Uživatele.
  • Trvalé cookies: jsou uchovávány v Zařízení Uživatele a zůstávají tam i po zavření prohlížeče/stránky. Uzavření prohlížeče, ani vypnutí Zařízení nezpůsobí jejich odstranění. Mechanismus trvalých cookies neumožňuje získávání jakýchkoliv osobních údajů ani žádných utajovaných informací ze Zařízení Uživatele.
 3. Dobu zpracování jednotlivých Cookies najdete v tabulce níže.
 4. Administrátor využívá několik kategorii souborů, v závislosti na účelu, kterému mají sloužit:
  • Nezbytně nutné: jsou to soubory cookie a podobné metody, bez kterých nelze používat naše služby (např. k prohlížení naší internetové stránky/funkcí, které chce uživatel použít, pro doplnění nákupního košíku zbožím během nakupování on-line, atd.).
  • Preferenční: tyto technologie umožňují zohlednit faktické nebo pravděpodobné preference během prohlížení internetových stránek. Například preference Uživatele dovolují prohlížet internetové stránky v příslušném jazyce dle Uživatele.
  • Statistické a analytické: jde zejména o technologii umožňující vytváření anonymních statistik, které se týkají používání služeb Administrátora s cílem jejich přizpůsobení potřebám Uživatelů. Díky tomu lze například určit, jak lépe přizpůsobit internetové stránky zvyklostem Uživatelů.
  • Reklamní: umožňující prohlížení reklamního obsahu, který je zacílen speciálně na Uživatele, na základě analýzy jeho uživatelského chování. V tomto kontextu lze sledovat uživatelská schémata pomocí různých internetových stránek, prohlížečů nebo koncových zařízení Uživatele (unikátní identifikátor).
 5. Uživatel má možnost udělení souhlasu, omezení nebo odmítnutí přístupu souborů cookie do svého Zařízení. 
 6. Nezbytně nutné cookies můžeme zpracovávat na základě právních předpisů. Bez těchto cookies bychom Vám nemohli internetové stránky nebo aplikaci řádně zobrazit a jejich funkce bezpečně poskytovat.
 7. Pro ostatní kategorie cookies potřebujeme Váš souhlas. Ten je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný. Pokud nám jej neudělíte, budete samozřejmě moci i nadále využívat našich služeb.

III. Cíle, pro které se používají soubory Cookie

 1. Administrátor používá Vlastní Cookies proto, aby:
  • Nakonfiguroval Portál
   • Přizpůsobil obsah internetových stránek s ohledem na uživatelské preference a optimalizoval používání internetových stránek Portálu;
   • Identifikoval zařízení Uživatele Portálu, včetně jeho lokalizace a umožnil správné prohlížení internetové stránky, přizpůsobené jeho individuálním potřebám a preferencím;
   • Zapamatoval si vybraná nastavení Uživatele a personalizaci rozhraní Uživatele, např. v rozsahu vybraného jazykového prostředí nebo regionu, ze kterého přistupuje Uživatel;
   • Zapamatoval si historii navštívených stránek na Portálu pro doporučení obsahu;
   • Zapamatoval si velikost písma, vzhled internetové stránky.
  • Mohl identifikovat uživatele na Portálu a zajistil mu snadné prohlížení Portálu
   • Zapamatoval si přihlášení daného Uživatele (po zalogování), díky čemuž se Uživatel nemusí opakovaně přihlašovat na každé další navštívené podstránce Portálu;
   • Správně nakonfiguroval vybrané funkce Portálu a zejména mohl kontrolovat autenticitu připojení prohlížeče;
   • Mohl optimalizovat a zvyšovat účinnost poskytovaných služeb Administrátorem.
  • Mohl realizovat procesy nutné pro splnění funkcionality internetových stránek
   • Mohl přizpůsobit obsah internetových stránek Portálu s ohledem na preference Uživatele a optimalizovat použití internetových stránek Portálu. Tyto soubory umožňují hlavně rozeznat základní parametry Zařízení Uživatele a správně vizualizovat internetovou stránku, přizpůsobenou jeho individuálním uživatelským preferencím a potřebám.
  • Zapamatoval si lokalizaci Uživatele
   • Správně nakonfiguroval vybrané funkce Portálu, umožňující zejména přizpůsobení získávaných informací od Uživatele s ohledem na jeho lokalizaci.
  • Analyzoval, zkoušel a prováděl audit návštěvnosti
   • Vytvářel anonymní statistiky, které pomáhají pochopit, jakým způsobem Uživatelé Portálu používají internetové stránky Portálu, což povede ke zlepšení jejich struktury a obsahu.
  • Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti portálu
 2. Administrátor služby využívá Cookies třetích stran pro následující účely:
  • Prezentaci multimediálního obsahu na internetových stránkách Portálu, které pocházejí z vnějšího internetového portálu: www.vimeo.comwww.youtube.com,
  • Sběru obecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím analytických nástrojů: Google Analytics,
  • Prezentaci reklam přizpůsobených preferencím Uživatele s použitím nástrojů Google AdSense a Facebook.

IV. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

  1. V závislosti na cíli, Administrátorem používané soubory cookie a podobné techniky zpracovávaní údajů týkajících se používání zohledňují zejména zpracovávání následujících kategorií osobních údajů:

Nezbytně nutné soubory

  • Vstup uživatele, aby bylo možno si zapamatovat vstupní údaje na několika podstránkách (např. aby bylo možno přenést zboží do nákupního košíku);
  • Přihlašovací údaje k identifikaci Uživatele po registraci pro přístup k autorizovanému obsahu při dalších návštěvách (např. přístup k zákaznickému účtu);
  • Podstatné události z pohledu bezpečnosti (např. zjištění mnoha opakujících se neúspěšných pokusů o přihlášení);
  • Údaje týkající se přehrávání multimediálních obsahů (např. přehrávání video filmů (o výrobcích) zvolených Uživatelem).

Preference:

   • Nastavení přizpůsobení rozhraní Uživatele, které nejsou spojené se stálým identifikátorem (např. defaultní výběr jazykového prostředí Portálu).

Statistiky:

   • Pseudonymizované profily Uživatelů s údaji o prohlížení internetových stránek Administrátora. Patří mezi ně zejména:
   • typ/verze prohlížeče,
   • používaný operační systém,
   • URL odesílací stránky (naposledy navštívené stránky),
   • název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa),
   • doba dotazu serveru,
   • individuální identifikátor Uživatele,
   • vyvolaná událost na internetové stránce (schéma prohlížení).

Reklamní:

   • Pseudonymizované profily Uživatelů s údaji o používání internetových stránek Administrátora. Patří mezi ně zejména:
   • IP adresa,
   • individuální identifikátor Uživatele,
   • zájem o výrobky,
   • vyvolaná událost na Portálu (schéma prohlížení).

IP adresa je pravidelně anonymizována, takže ji nelze přiřadit k žádné konkrétní osobě. Na základě pouhého identifikátoru nemůže Administrátor Uživatele nijak identifikovat.

 1. Cookies pro nás zpracovávají:
  • poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, v souladu se svými, podmínkami mrkněte sem.
  • poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Meta Platforms Ireland Ltd., sídlem 4 Grand canal Quay, Grand Canal Bridge, Dublin 2, Ireland v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem.
 2. Právním základem používání souborů cookie pro nastavení preferencí, pro statistické a marketingové účely (a podobné techniky) je vyslovený souhlas Uživatele na základě čl. 6 odst. 1 písmeno. GDPR. Právním základem používání (technicky) nezbytně nutných souborů cookie (a podobných technik) je čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR, což znamená, že Administrátor zpracovává údaje s cílem poskytovat služby, uzavírat smlouvy nebo realizovat smluvní ujednání.

V. Možnosti určení podmínek uchovávání nebo získávání přístupu pomocí Cookies

  1. Uživatel může kdykoliv odstranit soubory Cookie pomocí funkcí v internetovém prohlížeči, který používá.
  2. Omezení používání souborů Cookie, může ovlivnit některé funkce na internetových stránkách Portálu.

Způsob odstranění a možnost blokace Cookies se různí v závislosti na používaném druhu internetového prohlížeče nebo jeho verzi

Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci Cookies najdete tady:

Dovolíme si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť. 

  1. Uživatel může odvolat / přizpůsobit svůj souhlas
   • po patřičném nastavení svého prohlížeče, zejména díky blokádě cookies od vnějších subjektů, což znemožní příjem jakýchkoliv reklam od třetích subjektů;
   • díky zablokování cookies sledujících konvenci, což může Uživatel provést tak, že nastaví svůj prohlížeč tak, aby blokoval cookies z domény www.googleadservices.com. Toto nastavení bude odstraněno, pokud budou odstraněné soubory cookie;
   • pomocí blokace reklam přizpůsobených zájmům od dodavatelů patřících do samoregulujícího software "About Ads" pomocí odkazu www.aboutads.info/choices. takové nastavení bude odstraněno, pokud se odstraní soubory cookie;
   • pomocí stálého blokování doplňku ve svém prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome, což lze provést pomocí odkazu www.google.com/settings/ads/plugin
   • odstraněním nebo přidáním Google kategorií, jejichž technologie může používat vkládání reklam přizpůsobených zájmům Uživatele pomocí Google Ads Preferences Manager

Navíc, pokud Uživatel použije odkaz https://adssettings.google.com/authenticated, může si Uživatel stáhnout a nainstalovat doplněk do prohlížeče, aby Googlu zamezil sběru údajů o prohlížení internetových stránek, které se generují jako cookie.

VI. Závěrem

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty).

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na nás obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.