top

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 13.04.2022

Provozovatelem internetového obchodu na adrese www.8a.cz je:

Snap Outdoor Sp. z o. o. se sídlem v Gliwicích 44-141, ul. Bojkowska 92C Polsko DIČ 648-275-38-00, IČO 241948347, BDO 000002883, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Gliwicích, Polsko, X Hospodářské oddělení obchodního rejstříku vložka číslo KRS 0000385760.

Poštovní adresa: 8a.cz / Snap Outdoor Sp. z o. o., Panattoni Park Gliwice III/budynek 4, ul. Bojkowska 92C, 44-141 Gliwice, Polsko

e-mailová adresa: [email protected]

tel. č.: +48 32 706 14 10

 

§ 1
Pojmy

Pro účely těchto obchodních podmínek platí nad rámec zákonem vymezených pojmů následující pojmy:

 1. Košík je softwarová aplikace zpřístupněná na stránce prodávajícího www.8a.cz, která umožňuje provádět objednávky. Pomocí Košíku kupující poptává konkrétní druh a množství zboží, přepočítává celkovou hodnotu zboží a připočítává přepravní náklady. 
 2. Adresát subjekt určený zákazníkem jako konečný příjemce zásilky, pokud jím není sám kupující.
 3. Dárková karta 8a.cz je elektronická karta různého určení s unikátním aktivačním kódem vydaným internetovým obchodem 8a.cz na doručitele, který umožňuje momentálnímu držiteli karty jeho použití v Internetovém obchodě 8a.cz nebo ve vybraných provozovnách podnikatele (kamenná prodejna 8a.cz).

§ 2
Obchodní podmínky

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v případě nákupu na internetovém obchodě www.8a.cz Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy. Pokud si při komunikaci domluvíme něco jiného, než je v těchto podmínkách, bude mít naše dohoda přednost. 
 2. Pokud u nás kupující nenakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, je v roli spotřebitele. Právní předpisy mu tím dávají některá zvláštní práva, o kterých píšeme dále v těchto obchodních podmínkách. 

§ 3
Prodejní podmínky

 1. Veškeré zboží v internetovém obchodě 8a.cz má ceny uvedené v českých korunách (CZK) a cena obsahuje poplatky a daně typu DPH, clo.
 2. Ceny zboží uvedeného na stránkách Internetového obchodu 8a.cz však nezahrnují přepravní náklady. Poštovné a balné bude ke zboží vždy připočítáno v závislosti na zvolené možnosti doručení.
 3. Pokud se zboží nabízí v různých variantách (tzn. rozměry, obsah, délka, způsob povrchové úpravy atd.) mohou se ceny jednotlivých variant různit. V takových případech jsou ceny vždy detailně a přesně uvedené. Ceny jsou vidět také v momentě přidání zboží do nákupního košíku.
 4. V rámci nákupního procesu (v nákupním košíku) si kupující určí způsob přepravy a platby. Celková částka objednávky obsahuje souhrn ceny za zboží, jeho úhradu a doručení. Údaje o nákupu a osobní údaje si kupující může před odesláním objednávky zkontrolovat a změnit. 
 5. Internetový obchod 8a.cz si vyhrazuje právo provádět průběžně změny v cenách zboží, které prodávající nabízí. Dále si vyhrazuje právo kdykoliv změnit výši poplatků za doručení zboží. Žádná změna neporušuje práva osob, které provedly online objednávky nebo uzavřely kupní smlouvu před provedením změn v příslušném ceníku.
 6. Aby mohla být kupní smlouva správně uzavřená, je třeba:
  • objednat zboží on-line, tzn. na internetové stránce obchodu, pomocí nákupního košíku,
  • potvrdit pomocí tlačítka (aktivační odkaz) “Objednat” v posledním kroku v nákupním košíku, že jste si vědomi toho, že objednávka je právně závazná a vyplývá z ní povinnost uhradit objednané zboží.
 7. Na e-mailovou adresu kupujícího odešle prodejce zprávu, ve které předává jasným a srozumitelným způsobem informace, týkající se objednávky, a to zejména o:
  • hlavních vlastnostech objednaného zboží v rozsahu, v jakém je to obvyklé pro daný druh,
  • celkové ceny včetně daní, veškerých dodatečných poplatků za dopravu, dodání a poštovného,
  • adresách a kontaktních údajích, které kupující zadal, spojených s řádným doručením objednaného zboží.
 8. Kupující může objednávat on-line bez nutnosti registrace nebo s pomocí uživatelského účtu, který obsahuje základní údaje vyžadované v rámci nákupního formuláře, tak, aby v budoucnu nebylo třeba tyto údaje znovu uvádět. Registrace do uživatelského účtu umožňuje kupujícímu také:
  • on-line sledování zásilky,
  • náhled do historie objednávek,
  • využívat funkčního nástroje “Seznam přání”.
 9. Pro registraci do uživatelského účtu je třeba vyplnit formulář, přístupný na adrese https://8a.cz/customer/account/create/. Registrovaný uživatel může kdykoliv editovat zapsané údaje nebo je trvale odstranit.
 10. Tím, že je produkt v internetovém obchodě vystavený, informuje prodávající o jeho vlastnostech a ceně. Objednávku však prodávající musí ještě potvrdit, aby vznikla závazná kupní smlouva (ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tedy nepoužije). 
 11. Před zasláním objednávky si lze zkontrolovat a změnit údaje. Údaje, které v rámci objednávání kupující zadá, považuje prodávající za aktuální a správné. 
 12. Poté, co prodávající obdrží objednávku, potvrdí ji e-mailem na adresu uvedenou v objednávce. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení takové e-mailové zprávy. Pokud bude prodávajícímu objednávka připadat neobvyklá (např. kvůli vysokému množství), může kupujícího kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až prodávající od kupujícího dostane potvrzení této objednávky.
 13. Náklady na dálkovou komunikaci v souvislosti s objednávkou si hradí kupující sám, tyto náklady se nijak neliší od běžných sazeb.
 14. Obchod prodává formou zásilkového prodeje v České republice fyzickým osobám, které nevykonávají podnikatelskou činnost.
 15. Po dodání zboží vystaví prodávající kupujícímu fakturu v elektronické podobě. Na žádost kupujícího vystaví prodávající fakturu v listinné podobě. Za účelem obdržení faktury v listinné podobě by měl kupující vždy zaslat e-mail na adresu: [email protected].
 16. Faktura v elektronické podobě je zasílána na e-mailovou adresu, kterou kupující uvede při registraci nebo při objednávce bez registrace. Pokud si kupující přeje změnit adresu pro zasílání elektronických faktur, měl by vždy zaslat e-mail na adresu: [email protected].
 17. Prodávající neodpovídá za správnost fakturačních údajů poskytnutých kupujícím.
 18. Prodávající dodá zboží bez zbytečného prodlení, nejpozději do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy na adresu stanovenou kupujícím. 
 19. Předpokládaná doba doručování zásilky objednaného zboží, je:
  • 2 až 4 pracovní dny od potvrzení objednávky, pokud jste pro platbu vybrali formu úhrady při doručení,
  • 2 až 4 pracovní dny od připsání finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího, pokud jste jako formu úhrady zadali platbu předem na bankovní účet prodávajícího.
 20. Prosíme, vezměte na vědomí, že se doručovací doba může měnit s ohledem na stav zboží na skladě a vnější okolnosti (tzv. vyšší moc jako jsou pandemie, válečné stavy aj.)

§ 4
Forma úhrady

 1. Kupující má možnost uhradit částku za objednané zboží dle vlastního uvážení:
 • prostřednictvím provozovatele systému plateb Adyen:
  Výše uvedené platební metody zpracováváme prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nizozemsko (dále jen "Adyen").
 • dobírkou v hotovosti, kdy je částka uhrazená poštovnímu doručovateli nebo kurýrovi během předání zásilky s objednaným zbožím.
 • dárkovou kartou 8a.cz zakoupenou v online na www.8a.cz nebo získanou od třetí osoby. Pravidla používání dárkových karet 8s.cz jsou uvedená v Příloze č. 1 Obchodních podmínek.
 1. Veškeré akceptované platební způsoby jsou jasně a zřetelně uvedené na začátku procesu objednávání (v nákupním košíku).

 

§ 5
Způsob dopravy

 1. Objednané zboží bude přepraveno:
  • Česká pošta;
  • DPD.
 2. Dodávka zásilky je omezená na území České republiky. Zásilka je dopravena na určenou dodací adresu, kterou určil Kupující v potvrzené objednávce.

 

§ 6
Přepravní náklady

 1. Přepravní náklady budou kupujícímu připočteny k celkové ceně za zboží. Pokud celková cena objednaného zboží překročí hodnotu uvedenou v ceníku níže (Přepravní náklady – GRATIS !), přísluší kupujícímu doprava zdarma.
 2. Náklady související s dopravou zboží závisí na celkové ceně objednaného zboží a zvoleném druhu přepravy. Kalkulace finálních přepravních nákladů se zobrazí v rámci nákupního procesu v nákupním košíku.
  Hmotnost a rozměry zásilky nemají vliv na přepravní cenu.

Celková cena objednaného zboží

Přepravní náklady

Platba předem

Platba dobírkou

0 – 999,99 Kč

120 Kč

120 Kč

≥ 1000 Kč

ZDARMA !

ZDARMA !

 

Celková cena objednaného zboží

Přepravní náklady

Platba předem

Platba dobírkou

0 – 999,99 Kč

120 Kč

120 Kč

≥ 1000 Kč

ZDARMA!

ZDARMA!

§ 7
Spotřebitelské reklamace

 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy kupující nebo adresát zboží přebírá, odpovídá prodávající zejména za to, že:
  • mají produkty vlastnosti, které si strany ujednaly, a pokud nedojednaly, tak takové, které prodávající u produktů popsal nebo které kupující mohl očekávat vzhledem k povaze produktů a na základě reklamy prodávajícího;
  • se hodí k účelu, který pro jejich použití prodávající uvádí;
  • odpovídají jakostí nebo provedením předloze;
  • jsou v odpovídajícím množství;
  • vyhovují požadavkům právních předpisů.
 2. Pokud se vada objeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné. U spotřebního zboží prodávající odpovídá za vady v 24měsíční době. Toto se neuplatní na vadu zboží, pro kterou bylo zboží zlevněno, na obvyklé opotřebení věci jeho používáním nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

Jak uplatnit práva z vadného plnění

 1. Reklamaci lze uplatnit:
 2. Dopis nebo e-mail musí obsahovat:
  • kontaktní údaje kupujícího, popis vady a způsob, jak si kupující přeje vyřídit reklamaci;
  • prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o nákupu).
 3. Zboží, které podle názoru kupujícího obsahuje vadu, je potřeba zaslat nebo přinést spolu s reklamačním formulářem na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.
 4. Při uplatnění reklamace kupující od prodávajícího obdrží elektronicky písemné potvrzení (reklamační protokol) sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu budou uvedeny následující informace: kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. 

Co lze požadovat u vady produktu

 1. Podle své volby může kupující požadovat u vady, která je podstatná:
  • dodání nového nebo chybějícího zboží;
  • bezplatnou opravu;
  • přiměřenou slevu; nebo
  • vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 2. U vady, která je nepodstatná, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.
 3. Při uplatnění reklamace kupující musí sdělit, jaké právo si zvolil. Změnit volbu bez souhlasu prodávajícího může kupující jen tehdy, pokud žádal opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Pokud nezvolí kupující právo z podstatné vady včas, má práva stejná jako při nepodstatné vadě. 
 4. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, nemusí prodávající nároku na reklamaci vyhovět.
 5. Zlevněné zboží nelze reklamovat z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

Jak prodávající vyřídí reklamaci

 1. Reklamaci prodávající vyřídí bezodkladně, nejpozději do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady. Reklamaci ale prodávající musí vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od uplatnění, pokud se s kupujícím nedomluví jinak.  Pokud prodávající nedodrží tuto lhůtu, má kupující práva jako při podstatném porušení kupní smlouvy. 
 2. Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení o přijetí reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Pokud je kupující spotřebitelem, pak mu náklady, které účelně vynaloží na oprávněnou reklamaci, prodávající proplatí. O proplacení těchto nákladů je potřeba požádat co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak toto právo zaniká.

§ 8
Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. Pokud se nejedná o případ z předchozího odstavce, má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, případně dodání poslední části zboží. V této lhůtě kupující musí dát prodávajícímu písemně (e-mailem nebo dopisem) vědět o odstoupení od smlouvy. Prosíme, v odstoupení od smlouvy uveďte ideálně číslo objednávky, den nákupu, bankovní spojení a jak vám si přejete zaslat zpět částku za koupené zboží. Důvod odstoupení od smlouvy není zapotřebí uvádět. 
 3. Pokud je to u dané kupní smlouvy možné a kupující se rozhodl odstoupit od smlouvy, lze využít i formulář, který je přílohou těchto podmínek.
 4. Bezodkladně po předání nebo alespoň prokázání vrácení zboží prodávající kupujícímu vrátí částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání (zde může prodávající ze zákona vrátit částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, který kupující mohl pro doručení zboží zvolit), a to na číslo účtu, které kupující sdělí. Pro vrácení částky má prodávající až 14 dnů od odstoupení, může ale před vrácením částky požadovat doklad o tom, že zboží bylo k prodávajícímu vypraveno zpět. Zboží lze zaslat na adresu: Paxy – 8a, ul. Vratimovská 681/80, 71900 Ostrava – Kunčice. Zboží je potřeba vrátit kompletní, nesmí být opotřebené nebo poškozené. Prodávající má právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a zda kupující svým neadekvátním nakládáním se zbožím nesnížil jeho hodnotu. Pokud zboží nesprávným zacházením bylo kupujícím poškozeno, může po něm prodávající žádat náhradu za snížení hodnoty zboží a započíst ji na vrácenou částku.
 5. Náklady na vrácení zboží zpět k prodávajícímu nese kupující. 
 6. V případě, že kupující není spotřebitelem, možnost odstoupení od smlouvy se na něj podle tohoto článku nevztahuje. 
 7. Pokud kupující odstoupí od koupě zboží, ke kterému byl zaslán dárek, byl tento dárek zaslán s tzv. rozvazovací podmínkou – v případě odstoupení od kupní smlouvy se tedy rozvazuje i darovací smlouva. Dárek je zapotřebí zaslat zpět spolu s vraceným zbožím.
 8. Bez poškození zákonného práva odstoupit od smlouvy, o kterém se hovoří v § 8 odst. 1 - 7, prodávající dobrovolně nabízí právo na vrácení produktu do 30 dnů od jeho převzetí. Termín je dodržen, pokud spotřebitel vrátí zboží spolu s prohlášením o využití práva na odstoupení před uplynutím třiceti dnů. Podmínkou využití dobrovolného práva na vrácení (po uplynutí zákonné lhůty 14 dnů) je, že spotřebitel nevyužil produkt a zašle produkt kompletní, v původním a nepoškozeném stavu, bez špíny nebo poškození a v původním obalu (pokud existoval). Dobrovolné právo na vrácení nijak neomezuje zákonné právo odstoupit od smlouvy, které zůstává nedotčeno. Až do uplynutí zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy se výhradně uplatňují podmínky stanovené zákonem v souvislosti s tímto právem. Dobrovolné právo na vrácení se nevztahuje na dárkové karty 8a.pl ani na smlouvy uzavřené na dálku v případech stanovených v § 8 odst. 1.

§ 9
Reklamační řád týkající se služeb poskytovaných elektronicky

 1. Prodejce prohlašuje, že bude usilovat o zajištění plně funkčního a bezpečného provozu internetového obchodu 8a.cz.
 2. Informace o nesrovnalostech, závadách nebo přerušeních ve fungování služeb může kupující nahlásit jedním z následujících způsobů:
  • osobním doručením nebo zasláním na poštovní adresu sídla nebo provozovny prodávajícího;
  • elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího;
  • ústně v sídle nebo provozovně prodávajícího;

§ 10
Sběr použitých elektrických a elektronických zařízení

 1. Prodejce informuje, že je jako distributor elektrozařízení povinen bezplatně převzít od Kupujícího elektrozařízení z domácností na prodejních místech umístěných na adresách:
  • ul. Witkiewicza 6, 44-100 Gliwice, Polsko
  • ul. Batorego 39, 02-591 Warszawa, Polsko
  • ul. Strzelców Bytomskich 3, 40-310 Katowice, Polsko
  • ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, Polsko
  • ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław, Polsko
 2. Na výše uvedených prodejních místech lze vrátit použité zařízení pokud:
  • je použité zařízení stejného typu a má stejné funkce jako prodávané zařízení;
  • je použité zařízení kompletní (za nekompletní použité zařízení se považuje takové, které neobsahuje významné, vzhledem k zamýšlenému použití zařízení, pro které bylo navrženo, součásti, podsestavy a spotřební materiál, které jsou součástí zařízení, ze kterého použité zařízení bylo vyrobeno v den uvedení tohoto zařízení na trh).
 3. Prodejce dále informuje, že na prodejním místě umístěném na adrese:
  • ul. Strzelców Bytomskich 3, 40-310 Katowice, Polsko (kamenná prodejna 8a.cz), ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, Polsko (kamenná prodejna 8a.cz) a ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław, Polsko (kamenná prodejna 8a.cz) se nachází bezplatný zpětný odběr použitého domácího zařízení, u kterých žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, a to bez nutnosti nákupu nového domácího zařízení.
 4. Prodejce informuje, že jako distributor elektrozařízení, dodávaného kupujícímu a určeného pro využití v domácnostech, je povinen bezplatně zpětně převzít použité domácí elektrozařízení v místě předání tohoto zařízení, pokud se jedná o použité elektrozařízení stejného typu a plní stejné funkce jako dodané zařízení.
 5. Prodejce může odmítnout převzetí použitého zařízení, které znečištěním ohrožuje zdraví nebo život osob přebírajících použité zařízení. V takovém případě majitel použitého zařízení předá zařízení do sběrného dvora (subjekt provozující podnikatelskou činnost v oboru sběru odpadních zařízení, který má povolení provozovat svoz použitého zařízení) nebo do závodu na zpracování odpadu.
 6. Prodejce zároveň prohlašuje, že je registrován jako distributor zařízení ve smyslu obecně platných předpisů a že je zapsán do databáze výrobků a obalů a nakládání s odpady. (BDO) pod číslem 000002883

§ 11
Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

 1. Informace o zpracování osobních údajů najdete zde.
 2. Informace o zpracování cookies najdete zde.

§ 12
Závěrečná ustanovení

 1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má kupující spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě je oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: [email protected], web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující u prodávajícího poprvé uplatnil své právo, které je předmětem sporu. Kupující má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Prodávající není vázán žádným etickým kodexem chování. Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění. 
 3. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, bude se vztah řídit právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 4. Informace o Zboží (zejména jeho popisy, technické parametry, ceny) umístěné na webových stránkách Internetového obchodu byly přeloženy z původní jazykové verze pomocí algoritmů a softwaru využívajícího umělou inteligenci.
 5. Všechna práva k webovým stránkám a produktům, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku a produkty nebo jejich části bez souhlasu prodávajícího. 
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplňovat. Tímto nijak nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Přílohy ke stažení: