top

horské panorama
logo 8a

Ekologický

outdoorový e-shop

European Outdoor Group

EOG je organizace sdružující více než 100 firem z oblasti outdooru, které chtějí podnikat udržitelným způsobem a tak, aby dosahovaly nejenom finanční prospěch, ale byly prospěšné také pro lidi a přírodu. Jsme hrdi na to, že 8a je členem European Outdoor Group. Proč? Protože slova „dávat víc než brát“ nejlépe popisují také náš přístup k podnikání. Ostatně my všichni pracovníci 8a jsme fanoušci outdooru. Outdoor to je prostě náš domov, náš společný prostor, o který chceme pečovat.

logo European Outdoor Group

Cíl – nulové emise

Spotřeba elektrické energie, spalování plynu, vytápění kanceláří a skladů, spalování benzínu – to vše generuje naši uhlíkovou stopu, což si velmi dobře uvědomujeme. Děláme vše, co je v našich silách, abychom tuto stopu snížili, finálně až na nulu.

ekologický obchod 8a - kanceláře

Uhlíková stopa

Základem je každoroční audit uhlíkové stopy, který pro nás zpracovává společnost GreenX podle standardu GHG Protocol. Díky tomu víme, v jakých oblastech bychom měli optimalizovat naše úsilí a můžeme průběžně sledovat náš pokrok.

ekologický obchod 8a - uhlíková stopa

Podniknuté kroky

V roce 2022 jsme vypustili do vzduchu 237,51 [MgCO2e] skleníkových plynů. To jsme vyrovnali nákupem offsetů skleníkových plynů ve stejné hodnotě. Co to znamená? Investujeme do projektů, které cílí na omezování emisí skleníkových plynů v rozvojových oblastech.

ekologický obchod 8a - ekologická doprava

Balíky

Každý den expedujeme z našeho skladu více než tisícovku balíků. Nemusíte se ale obávat, protože nezanechávají žádnou stopu. Již dávno jsme se vzdali plastových obalů. Místo nich jsme zavedli speciálně vyvinuté papírové tašky, které jsou ze 100 % vyrobeny z recyklovaného papíru. Věnovali jsme mnoho času tomu, aby se snadno dopravovaly a byly odolné.

ekologické obaly v obchodě 8a.cz

Krabice

Také jsme zavedli firemní krabice, u kterých nemusíme používat balicí pásku, protože mají chytrý uzávěr a je možné je používat opakovaně. A to není vše. U našich balíčků také nenajdete fóliovou pásku, protože používáme naši vlastní papírovou. Nepoužíváme také fóliové výplňové materiály, které jsme nahradili papírem s nízkou gramáží. To je jistě v pořádku, ale co děláme s tím celým sběrným papírem? To je jednoduché. Necháváme ho recyklovat.

ekologické kartony v obchod 8a.cz
Ekologické obaly v outdoorovém obchodě 8a.cz

BREEAM Certificate

BREEAM je certifikační systém hodnocení budov z hlediska ochrany životního prostředí, úspor energie, emisí skleníkových plynů, hospodaření s odpady, ale také v oblasti péče o místní komunitu a komfort uživatelů. Naše sklady a kanceláře v polských Glivicích získaly certifikát BREEAM s výsledkem „very good“. To znamená, že vytváříme prostory, které jsou přátelské pro lidi a jsou v souladu se životním prostředím.

logo BREEAM

Karbonová kompenzace - jak neutralizujeme naši uhlíkovou stopu?

Pro vyrovnání emisí CO2 do atmosféry jsme zakoupili uhlíkovou kompenzaci v rámci programu CORDILLERA AZUL - Zabránění odlesňování v národním parku Cordillera Azul. Hlavním cílem těchto opatření je zastavit degradaci lesů ve střední části Peru. To je možné díky aktivním krokům národního parku, který právně chrání lesní oblasti a aktivizuje místní komunitu k ochraně životního prostředí.

Jak pracují naše prostředky v rámci uhlíkové kompenzace projektu Cordillera Azul National Park REDD+ CCB?

Cíle projektu:
- odstranění chudoby
- zajištění přístupu k vzdělání
- zaručení rovnoprávnosti pohlaví
- zajištění přístupu k čisté vodě
- stabilní ekonomický rozvoj a právo na práci
- podpora inovací v průmyslu a infrastruktuře
- snižování nerovností
- boj proti klimatickým změnám
- ochrana biodiverzity
- úsilí o mír a spravedlnost
- spolupráce v rámci mezinárodních iniciativ

Logo Climate Trade

 

ZKONTROLUJTE ZPRÁVY A CERTIFIKÁTY