11.05.2022

Lezecká stupnice – o co jde?

Nelezcům není snadné vysvětlit v čem spočívá obtížnost lezení. Nejčastěji se ptají na otázku: "jak vysoko jsi byl?" a srovnávají výšku s obtížností. Horolezec může odpovědět, že byl ve výšce: 20, 30 nebo 40 metrů, ale je známo, že to na nelezce příliš velký dojem neudělá.

                       

7c Nebo IX+. Nebo Xc. Použití během rozhovoru, s neznalým nelezcem, jedné z úrovní obtížnosti z jedné ze stupnic obtížnosti, pravděpodobně přiměje nelezeckého partnera, aby se pokusil změnit téma, například na počasí na příští víkend. Lezecké obtížnosti vyjádřené symboly jsou pro nelezce španělskou vesnicí. Není se však čemu divit. Lezecký svět má svá specifika, a i jeho základy, jako je lezecká stupnice, jsou někdy pro lidi z vnějšího prostředí těžko pochopitelná. A lezecká stupnice je úplně základní pojem, jeden z prvních, se kterým se adept lezení seznámí. Pro rekreačního lezce je obtížnost lezecké cesty informací potřebnou k tomu, aby zjistil, zda je schopen tuto cestu absolvovat, tedy zda stojí za to ji vyzkoušet (slangově: stojí za to se k ní přiblížit). Pro sportovní lezce je číslice vším: určuje formu i cíl. Můžete parafrázovat rčení: řekni mi, kolik děláš, a já ti řeknu, kdo jsi.

Ale záležitost s lezeckými stupnicemi není jednoduchá. Ve světě existuje několik různých systémů hodnocení obtížnosti lezeckých cest. Navíc lezecké cesty jsou hodnoceny jinak než bouldry. Některá měřítka jsou velmi lokální, některá jsou mezinárodní. Jiná měřítka se používají v horách, jiná ve skalách a jiná při lezení v ledu. Stupnici lze samozřejmě převádět, stejně jako měny. Ne vždy je to však spolehlivé. Pojďme se tedy podívat na nejčastěji používané lezecké stupnice.

Pro sportovní lezce je číslice vším
Pro sportovní lezce je číslice vším. (fot. Piotr Deska)

Co je to ta stupnice obtížnosti?

Jde o posouzení obtížnosti lezecké nebo boulderové cesty. Obvykle stupeň obtížnosti určuje autor prvního přechodu. Náročnost cesty je ale do značné míry subjektivní a závisí například na parametrech daného lezce. Původní ocenění je proto často ověřováno následnými lezci. Poté může být hodnocení zvýšeno nebo sníženo. Pro méně znalé lezení může vyvstat otázka: co ovlivňuje ohodnocení lezecké cesty? Obtížnost určuje hlavně kvalita chytů a stupínků, obtížnost pohybů, skalní útvar.

Budou lezecké cesty stejného ocenění na různých místech stejně obtížné? Ne. Například 8a v kolmé stěně a 8a v převisu budou mít úplně jiné sestavy chytů. Navíc i cesty podobného charakteru a ohodnocení mohou mít různé obtíže. Existují lezecké oblasti, kde je „číslice“ velmi obtížná a náročná, a také místa, kde všichni lezci vědí, že stupnice obtížnosti je až příliš nízká. 8a v pískovci bude mít obtíže jiné povahy než 8a ve vápenci. Je to ještě komplikovanější: pro dva různé lidi lezoucí na stejné úrovni může mít cesta různé obtížnosti. Jsou závislé na osobních preferencích, výšce, silných a slabých stránkách daného lezce. Ale v tom je právě krása lezení. To není matematika.

Stupnice obtížnosti lezeckých cest

Stupnice UIAA a tatranská stupnice obtížnosti

Je matkou všech stupnic obtížnosti, kterou založila Union Internationale des Associations d’Alpinisme v 19. století a vyjadřuje se římskými číslicemi a znaménkem plus a mínus. Stupnice UIAA se používá hlavně v horách. Její verzí, silně shodnou s prototypem, je tatranská stupnice, používaná v Tatrách. První stupně obtížnosti jsou následující:

  • I – lehké: tady možná budete muset použít ruce, ale hlavně kvůli udržení rovnováhy.
  • II – mírně těžké: bude nutné použít obě ruce – s tímto stupněm obtížnosti se stále lze setkat na nejnáročnějších místech v Tatrách při výstupu na vrcholy. Obtížnost lze přirovnat k lezení po žebříku.
  • III – těžké: lze považovat za začátek lezení.
  • IV – velmi těžké: adepti lezení dosahují tohoto stupně nejčastěji během kurzů.
  • V – neobyčejně těžké
  • VI – mimořádně těžké

První „šestkou” v Polských Tatrách je Cesta Dziędzielewicza na Kostelci, která vznikla v roce 1939. Pro první polovinu 20. století stačila výše uvedená stupnice k popisu obtížnosti lezení. V prvních desetiletích 20. století si horolezci nepředstavovali, že je možné udělat něco těžšího, než co je v UIAA a Tatranské stupnici považováno za „mimořádně obtížné“. Ale měřítko je otevřené. Aktuálně nejtěžší cesty světa oscilují kolem XII. stupně. Stupnice UIAA se používá i v některých skalnatých oblastech, například ve Frankenjuře.

Stupnice UIAA se používá hlavně na horách
Stupnice UIAA se používá hlavně na horách (fot. Piotr Deska)

Francouzská stupnice obtížnosti

Toto je stupnice, která dominuje většině skalnatých oblastí Evropy. Francie je totiž kolébkou sportovního lezení, jak jej dnes chápeme. Francouzské měřítko je měřítkem mezinárodním – najdeme ho ve většině evropských regionů, ale i v místech tak vzdálených jako je například Thajsko nebo exotických jako Maroko nebo Madagaskar. Francouzská stupnice je vyjádřena arabskou číslicí a písmeny a, b, c.

Do obtížnosti 6 ji lze srovnávat s výše uvedenou stupnicí UIAA. Klobouk dolů před tím, kdo dokáže rozlišit 4b od 4c. Proto ji můžeme začít přesně používat teprve od „šestky“. Pro nepokročilého lezce může být rozdíl mezi 6a a 6b významný. Pro větší přesnost ocenění se, stejně jako ve výše uvedených stupnicích, také ve francouzské stupnici přidává „+“. Pokud daný stupeň obtížnosti znamená konec našich lezeckých schopností, pak by číslo „+“ mělo být důležitou informací. Přidání „plus“ k našemu „životnímu rekordu“ může stát hodně úsilí a při vyšších stupních obtížnosti se stát dokonce nemožným.

Bartek Sabela na cestě JSFK 7c+ ve slovinském Ospu
Bartek Sabela na cestě JSFK 7c+ ve slovinském Ospu (fot. Piotrek Deska)

Saská stupnice obtížnosti

Jde o stupnici, která vznikla v německém Sasku na konci 19. století a používá se pouze v pískovci. Trasy ohodnocené v saském měřítku najdeme jak v Německu, tak v České republice (Adršpach, Teplice, Labské údolí), ale také v polských pískovcích ve Stolových horách. Vyjadřuje se římskou číslicí a písmeny a, b, c. Saská stupnice je mimořádně specifická, protože odráží povahu lezení v pískovci – úplně jiné než ve vápenci nebo žule. Obvykle je první návštěva pískovců velmi silným překvapením: proč je to tady tak těžké?! Na začátku měla saská stupnice pouze tři stupně obtížnosti. V roce 1906 se rozrostla na sedm stupňů, přičemž každý další stupeň je od ní oddělen písmeny. Nejobtížnější odhadovaná trasa v tomto měřítku je XIIb.

Bartek Sabela na cestě Bezzubý Yuchen IXc v českém pískovci
Bartek Sabela na cestě Bezzubý Yuchen IXc v českém pískovci (fot. Filip Kucharczuk)

Stupnice obtížnosti lezeckých tras mimo Evropu

Výše popsané lezecké stupnice se používají především v Evropě. Na Britských ostrovech najdeme britskou stupnici – možná nejsložitější ze všech. Jde o unikátní stupnici – jako jediná se skládá ze dvou částí: z přídavné a číselné stupnice a popisuje jak technickou náročnost trasy, tak i její “obtížnost”, tedy i její psychické obtíže. Používá se totiž v britských pískovcích, kde platí specifická etická pravidla a jištění je někdy velmi slabé.

V zámoří se ve 30. letech 20. století používal Yosemitský desetinný systém (YDS). Zapisuje se jako číslice 5 a následné číslice od 1 do 15. Každý stupeň je navíc rozdělen písmeny a, b, c, d. Například: 5.12c. Zajímavá je stupnice australská. Jsou to jen čísla od 7 do 35. Svou stupnici má i Brazílie a Jižní Afrika.

Stupnice obtížnosti boulderu

Samostatnou kapitolou jsou stupnice obtížnosti používané v boulderingu. Jde o velmi specifickou a atletickou formu lezení, kterou lze jen těžko srovnávat se sportovním lezením nebo horolezectvím. Je to však o to jednodušší, že v boulderingu máme na světě v podstatě jen dvě dominantní stupnice. První boulderová stupnice byla stupnice vytvořená Johnem Gillem, průkopníkem boulderingu. Měla pouze tři stupně „B1, B2 a B3. Poslední stupeň byl vyhrazen problémům, které, i přes pokusy mnoha horolezců, měly pouze jeden průchod.

Dnes se v zámoří používá stupnice Verm vytvořená Johnem Vermem Shermannem. Jedná se o písmeno V a následná čísla od 0 do 16. Vermova stupnice se používá v Severní Americe, Jižní Africe a Austrálii.

V Evropě jsou balvany oceňovány na stupnici Fontainebleau, zkráceně Font. Vizuálně jde v podstatě o kopii francouzské stupnice s malým rozdílem: u číslice je použito velké písmeno. Například: 7C +. Tato stupnice je také „posunutá“ ve vztahu ke stupnici používané pro oceňování cest. Bouldery se totiž obvykle potýkají s velmi krátkou, ale intenzivní sérií obtíží. Tento posun je však orientační. Dobře je ilustruje konec obou stupnic: nejtěžší boulder má aktuálně 8C +, cesta 9c.

Bouldering používá stupnici Verm a Font
Bouldering používá stupnici Verm a Font (fot. Black Diamond)

Lezecké obtíže – může se hodnocení měnit?

Stojí za zmínku, že obtížnost dané trasy může být subjektivní, tzn. její autor provedl ocenění podle vlastního uvážení. Lze to brát pouze jako návrh, proto v případě některých lezeckých cest dochází ke změně jejich hodnocení. U starších nebo oblíbených cest můžeme předpokládat, že ocenění je dobře zavedené. U méně frekventovaných nebo nových se můžete setkat s překvapením. Důležitý je i samotný charakter cesty. Jednomu lezci se daná formace nelíbí, jiný se na cítí jako ryba ve vodě. Častější jsou cesty, kde je to pro vyšší lezce jednodušší, ale stávají se i opačné situace. Všechny tyto faktory mohou ovlivnit, jak vnímám „snadný“ nebo „obtížný“ stupeň.

Obtížnost lezecké cesty se může změnit i kvůli přírodě. Stačí, aby se zlomil kousek skály nebo se utrhl chyt. Zajímavé je, že na světě existují cesty, které jsou považovány za historické, a i když dnes víme, že jejich reálné ohodnocení je jiné (většinou vyšší), stále se používá původní ohodnocení kvůli respektu k autorům a historii výstupu.

Přepočet lezeckých stupnic

Celý život lezeš na Juru a poprvé vyrazíš do Francie? Kolik je VI.4 na francouzské stupnici? Stupnice obtížnosti se dají přepočítat – samozřejmě. Jedná se však o velmi orientační konverzní poměr. Různá měřítka mají různou hustotu stupňů, protože byly vytvořeny v různých podmínkách, dobách a skalách. Zatímco převod stupnic používaných v oblastech se stejným typem skal (např. vápencové oblasti) má smysl, převod například Kurtzkého stupnice na saskou stupnici musí zcela určitě skončit nezdarem. Ale i v rámci vápencových skal to může být jinak, zvláště na náročnějších cestách. Například X- na německé Frankenjuře (oblíbeném místě mezi polskými lezci) může být buď francouzské 8a nebo 8a +. Jak jsem již zmínil, pro většinu lezců této úrovně může být rozdíl značný.

Proto raději považuji přepočet stupnic za čistě orientační. Vím, ve které oblasti si mohu dovolit lézt na cestách, po kterých bych jinde nelezl. Jsou tedy oblasti, jak jsem již zmínil výše, které jsou považovány za přívětivější k tomu, abyste na nich udělali životní rekord, ale jsou také oblasti, ke kterým by člověk měl přistupovat s pokorou.

Lezecké obtíže - srovnání stupnice UIAA a francouzské stupnice.
Lezecké obtíže – srovnání stupnice UIAA a francouzské stupnice.

Lezecké obtíže – na co ještě nezapomenout?

Při výběru lezecké oblasti stojí za to se o ní něco dozvědět. Jsou oblasti, kde je hodnocení „hrdé a tvrdé“, ale novější trasy mají již hodnocení mnohem přívětivější. A v jiných oblastech je tomu naopak. Znalost těchto detailů Vám umožní připravit se na zklamání nebo „nadšení z číslice“. A právě to se promítá do toho, zda budete považovat výlet za vydařený, ​​nebo takový, ve kterém nám „počasí nedovolilo naplno využít naši senzační tréninkovou přípravu“. Dalším vodítkem je jméno autora cesty – pokud se na to zaměříme, můžeme očekávat nestandardní ocenění a někdy i ledabylý přístup ke vzdálenost mezi po sobě jdoucími jistícími ringy.

Přístup lezců k hodnocení je individuální záležitostí. Člověk se sportovním nádechem bude brát každé ohodnocení velmi vážně. Rekreační přístup k lezení umožňuje udržet si větší odstup. Každý se rozhoduje sám za sebe. Pokud to však s lezením myslíte vážně, stojí za to si připomenout následující myšlenku: “Na tuto trasu nejdu, protože pokud ji zdolám, tak to nebude žádná sláva, a pokud spadnu, bude to velká ostuda.” Kolik pravdy je v těchto slovech? To ví jen lezci…

SDÍLET

NA TOTO TÉMA

Web používá soubory cookie pouze pro statistické účely. Pokud si nepřejete, aby se soubory cookie instalovaly na váš pevný disk, změňte nastavení prohlížeče. Používáním webu souhlasíte s používáním cookies. Zjistit více.