09.06.2023

Jak vybrat horolezecké lano?

Lano je kus vybavení, kterému svěřujeme svůj život, a proto mu musíme důvěřovat neméně než spolehlivému partnerovi. Jakékoli kompromisy nebo hledání zkratek jdou v tomto případě stranou.

                       

Lano je atribut neodmyslitelně spojený s horami a horolezeckým prostředím. Historikové, kteří hledají původ tohoto dlouhého spojení, nejčastěji poukazují na postavu Antoine de Ville. Tento francouzský inženýr a vojenský důstojník stanul 26. června 1492 na vrcholu Mont Aiguille. V té době byl vrchol považován za nepřístupný. Podle všeho byl tento výkon umožněn právě díky použití lan. Dříve se lana vyráběla z přírodních vláken. Dnes by jistě nevzbuzovaly důvěru. Je jisté, že se velmi lišily od toho, co nabízejí dnešní výrobci. V nepřeberném množství dnes dostupných řešení je stále obtížnější určit to, které nejlépe odpovídá povaze naší činnosti. Tento článek má pomoci odpovědět na otázku: jak vybrat horolezecké lano?

Jaką linę wspinaczkową wybrać to kluczowe pytanie
Výběr lana je otázkou bezpečnosti. (foto: Climbing Technology)

Jaké funkce může lano plnit?

Úvahy o lanech je třeba začít teoretickými základy, tedy výčtem jejich funkcí. Nevyhneme se ani otázce účelu vybavení, neboť účel, pro který hodláme lano používat, určuje výběr konkrétního typu. Horolezecká lana mají nejčastěji jednu z následujících funkcí:

Komunikace

Jde o veškeré formy pohybu s tím, že jde o akce, které jsou výsledkem našeho cíleného a kontrolovaného jednání. Do této kategorie by patřilo: slaňování (kde používáme slaňovací pomůcky) nebo zipline sjezd (kde se výchozí a koncový bod nacházejí v podobné výšce). Pro tyto typy operací budeme potřebovat lana, která jsou odolná vůči tahu.

Jištění

V této roli je lano “tlumičem nárazů”, součástí jistícího řetězu. Musí být, proto připraveno absorbovat energii v případě pádu lezce. Velmi důležitým požadavkem na takové lano je vysoká pružnost.

Pomoc

Do této kategorie spadají všechny ostatní úkoly. Patří sem mimo jiné lana, kterými lze zajistit horolezecké vybavení nebo připevnit pytlík na magnézium.

Druhy lan

Jakmile víme, jakou funkci má lano, které hledáme, plnit, můžeme se podívat na konkrétní řešení, která nám pomohou vybrat správné horolezecké lano. Lana obecně dělíme do dvou hlavních kategorií: statická a dynamická. Někteří přidávají třetí skupinu – totožnou s výše zmíněnou funkcí číslo tři – pomocná lana.

Statická lana

Statická lana v obchodě poznáte na první pohled. Především proto, že se často prodávají na metry, takže jsou namotána na výrazných cívkách. Protože nejsou náchylná na natahování (jejich průtažnost je asi 5 % z celkové délky), jsou určena pro činnosti zahrnující komunikaci. Tento typ lana se používá při lezení na rybu nebo speleologii. Statická lana se používají také při práci ve výškách nebo při záchranných pracích. Při těchto činnostech je nedostatečná průtažnost lana velkou výhodou. Statická lana se však v žádném případě nesmí používat pro lezení se dolním jištěním. Při pádu statické lano neabsorbuje energii, což může mít pro padajícího horolezce fatální následky. Nedostatek tlumení je jednoduchou cestou k vážnému zranění, které často končí invaliditou. Používání statických lan v rozporu s jejich určením může dokonce vést k jejich přetržení. Ve velehorách se používání statických lan omezuje na lanové zábradlí.

Lina statyczna
Statické lano Tendon Speleo 10mm (foto: Tendon)

Dynamická lana

První lano tohoto typu se objevilo na trhu v roce 1964 a rychle si získalo uznání horolezců. Dynamická lana se používají k jištění a jsou navržena tak, aby zaručovala bezpečnost v případě, že lezec v nouzi spadne ze stěny. Proto se od nich vyžaduje zvýšená pružnost a vysoká pevnost. To jsou vlastnosti, které zajistí dostatečné tlumení při zachycení pádu a dávají jistotu, že se lano v kritickém okamžiku nepřetrhne. Tato kategorie není jednotná a tvoří ji výrobky, které se liší svou konstrukcí. Na trhu můžeme najít lana:

Lina Ocun Cult
Horolezecké lano Ocun Cult 9.8mm (foto: Ocun)

Jednoduchá lana

Název této kategorie nás vede k jejímu klíčovému rysu: přítomnosti jediného pramene, jehož průměr se obvykle pohybuje mezi 9 a 11 mm. Díky své univerzálnosti jsou tato lana mezi horolezci velmi oblíbená. Jejich nespornou výhodou je snadné použití a relativně nízká hmotnost. Jsou volena také díky své atraktivní ceně ve srovnání s vybavením založeným na konkurenčních řešeních. Využití těchto lan je poměrně široké a zahrnuje mimo jiné: sportovní lezení, lezení po vlastním jištění, lezení v ledu, vícedélkové lezení, drytooling a horolezectví.

Poloviční lana (půlky)

Tento patent se začal prodávat v roce 1977 a od té doby jeho obliba stále roste. Poloviční lana jsou tenčí (průměr 8 až 9 mm). Protože se však používají v páru, mohou zaručit vyšší úroveň bezpečnosti než jednoduchá lana. Jak to vypadá v praxi? Můžete použít jedno takové lano dlouhé 120 metrů, které je předem přeloženo na polovinu, nebo dvě samostatná lana o polovinu kratší.  Lana se střídavě cvakají do karabin a každé je vedeno samostatně. Tento typ jištění je o něco složitější a trvá déle, než se ho naučíte. Má však mnoho výhod. Mezi ty nejdůležitější patří:

  • menší odpor než u jednoduchého lana;
  • vyšší úroveň bezpečnosti. V případě pádu se síla rozloží na dva prameny, takže jistící bod není tak náchylný k přetržení. To je důležité zejména v případě, že jsou jistící body instalovány na nepříliš stabilním místě.
  • lana tohoto typu umožňují rychlejší provedení evakuace;
  • dobře se osvědčují při traverzech

Ani poloviční lana nejsou bez nevýhod. Za největší jsou považovány:

  • vyšší hmotnost takového “páru” než u jednoduchého lana;
  • požadavek na použití složitějšího způsobu jištění, a tedy nutnost udržovat vysokou míru koncentrace při manipulaci s dvojicí lan.

Před nákupem takového lana je vhodné zkontrolovat, zda s ním budou naše jistící prostředky spolupracovat (i když případy nekompatibility jsou vzácné). Při nákupu dvou nezávislých lan je dobré vybírat lana, která se zřetelně barevně liší. Poloviční lana jsou vhodná mimo jiné pro: tradiční lezení, vícedélkové lezení, lezení v ledu, mixové, lezení, cesty s delšími výstupy.

Dvojitá lana

Tuto skupinu tvoří velmi tenká (7 až 8 milimetrů v průměru) a lehká lana. Od polovičních lan se liší způsobem vedení. Věrny svému názvu se používají vždy “v páru”, s oběma prameny připnutými do jedné karabiny. Toto řešení používají horolezci, alpinisté a skialpinisté, i když je třeba dodat, že dvojitá lana jsou stále méně oblíbená.

Pomocné šňůry

Do této skupiny patří nejrůznější tenká lana a šňůry, jejichž použití nespadá do výše uvedených kategorií – například reep šňůry.

liny pomocnicze
Ve skupině pomocných šňůr mají významné místo reep šňůry. Na fotce Tendon Reep 8mm. (foto: Tendon)

Parametry na štítku vám pomohou vybrat horolezecké lano

Lana musí být naprosto spolehlivá, proto jsou důkladně testována. Výsledky těchto testů jsou systematicky uváděny v technických specifikacích. Pro výběr horolezeckého lana je nezbytné přečíst si štítek na obalu výrobce. Jedná se o parametry, které se nejčastěji používají k popisu vlastností jednotlivých modelů lan.

wybór liny wspinaczkowej zależy od rodzaju wspinaczki
Výběr lana závisí na typu lezení, kterému se chceme věnovat. (foto: Climbing Technology)

Délka

Výběr délky závisí na tom, kde chceme lézt. V současné době jsou standardem lana 60 m, která nám umožní vylézt většinu cest v Česku. Pokud uvažujeme o zahraničních lezeckých oblastech, kde cesty dosahují 35 metrů, vyplatí se uvažovat o koupi délky 70 m. Již několik let jsou v prodeji také lana 80 m, která si oblíbili ti, kteří často lezou ve Španělsku, Francii nebo Řecku. Pokud jste však na samém začátku svého lezeckého dobrodružství a hodláte lézt kratší cesty, bude dobrou volbou lano 50 m. Jejich prodej však klesá. Důvodem je jistě obliba oblastí mimo Česko, kde jsou cesty delší. To však není jediný důvod. Druhý důvod je ekonomický. U lana se nejčastěji opotřebovávají a odřezávají konce (obvykle 2-3 metry) a zbytek má stále dostatečnou délku pro lezení. Někteří výrobci mají také lana určená pro použití na lezeckých stěnách.

Průměr

Výběr správného průměru je umění najít kompromis mezi pocitem bezpečnosti a pohodlí. Silnější lana jsou zpravidla odolnější. Tenčí lano bude naopak lehčí a lépe se s ním bude manipulovat při jištění. Nejoblíbenější lana v současnosti mají průměr kolem 9,8 mm. Při nákupu delších lan se však vyplatí volit o něco tenčí modely. Nezapomeňte, že pokud se chystáte na dlouhou cestu v Rodellaru nebo Leonidiu, budete muset táhnout celou váhu lana za sebou. Je také vhodné se ujistit, že máte správné jistítko, a vybrat ho podle tloušťky lana. CT Click-Up+ je rozhodně velmi univerzální, bezpečný a hodný doporučení.

przyrząd asekuracyjny musi być dopasowany do liny wspinaczkowej
Climbing Technology Click-Up+ má pověst všestranného a bezpečného jistítka. (foto: Climbing Technology)

Hmotnost

Tento parametr úzce souvisí s předchozími. Jednotkou používanou pro lana jsou gramy na běžný metr.

Rázová síla

Nejedná se o nic jiného než o sílu působící na lezce padajícího ze stěny ve fázi, kdy lano, ke kterému je připoután, brzdí jeho pád. V takovém případě máme co do činění s obrovským přetížením. Bylo přijato, že maximum, které lidské tělo vydrží, je 12 kN. Čím nižší je toto číslo, tím větší je tažná síla lana a pád je “mírnější”, takže je bezpečnější.

Počet pádů

Jedná se o název bezpečnostního parametru. Před uvedením lana na trh se pečlivě kontroluje, jak se bude chovat, pokud lezec spadne ze stěny. Čím více pádů vydrží, tím je pevnější, a tedy důvěryhodnější. Testy provedené na lanech jsou základem pro certifikaci podle normy EN 892, což znamená, že v laboratorních podmínkách:

  • jednoduché lano se zatížením 80 kg a rázovou silou při prvním pádu rovnou 12 kN vydrželo nejméně 5 takových zkoušek.
  • dvojité lano s kombinovaným zatížením obou pramenů 80 kg a rázovou silou 12 kN vydrželo nejméně 12 takových zkoušek.
  • poloviční lano se zatížením 55 kg připevněným ke každému prameni a rázovou silou 8 kN při prvním pádu vydrželo 5 takových zkoušek.

Statický průtah

Tento parametr popisuje procentuální prodloužení nového lana, na které bylo připevněno závaží o hmotnosti 80 kg. U jednoduchých a dvojitých lan se předpokládá maximálně 10 %, u polovičních lan 12 %.

Dynamický průtah

Při zkoušce, při níž se testuje tzv. první pád, se také zjišťuje, jak moc se lano samo protáhne působením sil. Podle norem nesmí dynamický průtah překročit 40 %.

Uzlovatelnost

Parametr určující stupeň pružnosti lana, který nepřímo vypovídá o tom, jak snadno se s ním bude manipulovat. Týká se například vázání uzlů nebo práce s pomůckami. Testuje se uvázáním jednoduchého uzlu a zatížením konce lana desetikilogramovým závažím. Uzlovatelnost se vypočítá vydělením vnitřního průměru výše zmíněného uzlu průměrem lana. Tento faktor nesmí být větší než 1,1.

Posunutí opletu

Lano, které Antoine de Ville použil při dobývání Mont Aiguille, bylo jistě typem lana ze stočených vláken. Dnes se horolezecká lana vyrábějí z polyamidových vláken v jádrové konstrukci. To, co vidíme na vnější straně, je oplet. Pod ním se skrývá jádro lana, které je zodpovědné za přenášení přibližně 70 % zátěže. Oplet a jádro nejsou spojeny dohromady. Změna polohy opletu vůči jádru není žádoucí. Takové pohyby mohou vést k rychlejšímu opotřebení lana. Proto by tento faktor měl být co nejnižší. Maximální úroveň je 1 %. Někteří výrobci nabízejí lana s technologií unicore, kde je jádro srostlé s opletem. Tím se eliminuje posunutí opletu a lana unicore jsou obecně odolnější.

parametry na etykiecie pomagają wybrać linę do wspinaczki
Štítek musí obsahovat informace o parametrech lana. (foto: Ocun)

Jak vybrat horolezecké lano?

Lana, která najdeme na trhu, mohou být vybavena i dalšími systémy a funkcemi. Zde jsou některé z nich:

Impregnace

Když se snažíme koupit lano, můžeme být dotázáni na impregnaci. Impregnovaná lana se dostala na trh v 70. letech 20. století a toto řešení bylo připraveno pro lidi, kteří lezou v zimě a jsou vystaveni nebezpečí, že jim vybavení zamrzne. Tato úprava má za úkol zvýšit odolnost lan vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám (vlhkosti a nízkým teplotám) a nečistotám. Proč je impregnace tak důležitá? Důvodů je několik. Vodou nasáklé lano je nejen těžší, ale také slabší (odhadem až o 30 %). Chránit ho před takovými situacemi je způsob, jak prodloužit jeho životnost.

Impregnacja pozwala wydłużyć żywotność liny wspinaczkowej
Impregnace pomáhá prodloužit životnost lana. (foto: Tendon)

Označení středu lana

Tento jednoduchý detail ocení každý při slaňování. Značení musí být zřetelné, ale také připravené tak, aby neoslabovalo strukturu lana. K tomu se používají speciální barviva nebo se v tomto bodě mění barva lana.

Mikročip

Existuje poměrně mnoho parametrů popisujících vlastnosti lana. Co lze udělat pro to, aby se tyto důležité informace při intenzivním používání takového vybavení “neztratily”? Dnes přichází výrobcům výzbroje na pomoc moderní technologie. Tradiční způsoby označování lan jsou stále častěji nahrazovány speciálními mikročipy, na nichž jsou zaznamenány veškeré vlastnosti lana. Díky těmto čipům jsou lanu trvale přiřazeny důležité údaje, které lze získat pouhým… dotykem telefonu. Příkladem takové technologie je systém TeNote, který používá česká společnost Tendon. Jak takový mikročip vypadá a kam se připevňuje? To si můžete prohlédnout ve videu.

Jak vybrat horolezecké lano?

Pokud toto téma trochu zjednodušíme, můžeme se domnívat, že výběr správného lana je uměním najít nejlepší kompromis mezi vlastnostmi, které ovlivňují bezpečnost, a vlastnostmi, které ovlivňují pohodlí. Než se však vydáme do obchodu, musíme si dobře rozmyslet, o jakou formu horské aktivity máme zájem a v jakých oblastech se hodláme své vášni věnovat. Na chyby a neuvážená rozhodnutí zkrátka není prostor.

Vybrali jste lano? Z našeho článku se dozvíte jak vybrat lezecký batoh, ve kterém můžete lano přenášet.

SDÍLET

NA TOTO TÉMA

Web používá soubory cookie pouze pro statistické účely. Pokud si nepřejete, aby se soubory cookie instalovaly na váš pevný disk, změňte nastavení prohlížeče. Používáním webu souhlasíte s používáním cookies. Zjistit více.